khas untuk juruteknik komputer FT17/FT22/FT26

Conversation with Izam Vespa and others


Tuan/ Puan yang dihormati,
Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang
mengadakan kajian bagi menambahbaik skim perkhidmatan Juruteknik Komputer.
Oleh yang demikian, jasa baik tuan/puan selaku Juruteknik Komputer (FT17/
FT22/ FT26) adalah dipohon untuk menjawab satu soal selidik khas sebelum 18
Julai 2011. Untuk makluman tuan/puan, segala jawapan/ maklumat yang diberikan
adalah sulit dan dijamin tidak memberi rujukan kepada siapa anda. Sila klik
pautan di bawah untuk memulakan soal selidik atau copy-paste link
berikut:

https://spreadsheets.google.co​m/spreadsheet/viewform?formkey​=dG1NMGRldTcwNTV3c1NzNzlhNlQ5V​0E6MQ

tqvm

Syahmi
Yusop
JPA
https://spreadsheets.google.co​/
spreadsheets.google.co

Conversation with kjkm.group@groups.facebook.com​, kjksb@groups.facebook.com, ft17chatroom@groups.facebook.c​om, Juruteknikkomputer@groups.face​book.com and Izam Vespa

Hasil carian :

(Visited 280 times, 5,372,034)