Posts Tagged cukai

Hari ini dalam sejarah : 1 Januari 1948 – ORDINAN CUKAI PENDAPATAN DIKUATKUASAKAN

Tarik peristiwa : 1.1.1948(sumber)

Pada hari ini dalam tahun 1948,  Ordinan Cukai Pendapatan 1947, telah dikuatkuasakan.  Ordinan ini menggariskan ketetapan mengenai kadar bayaran cukai yang merangkumi hasil-hasil pendapatan persendirian, syarikat dan sebagainya.  Ia juga menetapkan antara lain, peraturan berhubung dengan taksiran, kadar tertentu bagi peralatan jentera dan kilang dan cara pungutan cukai pendapatan melalui potongan gaji.  Berdasarkan...

Archives

×